Årsavslutning

Årsavslutning resulterer i årsrekneskap med tilhøyrande likningsoppgåver som igjen er grunnlaget for skatteberekninga.


I dette arbeidet er det mange vurderingar som skal gjerast og lover og regler som skal følgjast.. Vi har kunnskapen og stettar dei krava som skal til for å utføre årsavslutning på en rasjonell og effektiv måte.
Vi utarbeider komplett årsavslutning for dei fleste selskap og personlige næringsdrivande.
  • Årsrekneskap m/noter
  • Bistand med å utarbeide årsmelding
  • Likningsskjema
  • Skatteberekning
  • Kontantstraumoppstilling
  • Avskriving og driftsmiddelkartotek
  • Aksjebok/aksjonæroversikt
  • Bistand med å utarbeide generalforsamlingsprotokoller

Alle rapporter kan sendast elektronisk om det er ønskjeleg.
Likningsskjema blir levert elektronisk via Altinn.