Nyttige lenker

Regnskap Norge

Nyheter og fagstoff om regnskap og økonomi

Altinn

Portal for innrapportering til det offentlige

Brønnøysundregistrene

Informasjon om foretak, heftelser, registrering av selskap mm.

Finansdepartementet

Om statsbudsjettet, skatter, avgifter mm.

Finanstilsynet

Om autorisasjon av regnskapsførere

Lovdata

Lover forskrifter i oppdatert utgave, stortingsvedtak, dommer med mer

Nav

Informasjon om trygd, pensjon sykepenger osv.

Norges Bank

Valutakurser, styringsrente og målsettinger

Oslo Børs

Børsens hovedside med meldinger og utviklingen i hovedindeksen

Regjeringen

Hovedsiden til regjeringen og departementene

Statistisk Sentralbyrå

Alt om utvikling og bruk av mangt og mye

Tollvesenet

Om innførsel, utførsel, aktuelle avgifter og gebyrer

Økokrim

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet